Stagecoach

B2 Bus Route & Timetable: Banbury - Bodicote